14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Selvstændige mv. uden CVR-nr. skal overholde kravene i stk. 2-7 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 9.

•••

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

•••

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges realiserede månedlige B-indkomst i perioden beskrevet i § 4, stk. 4. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation.

•••

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges forventede B-indkomst i kompensationsperioden, samt dokumentation for det forventede tabs relation til et eller flere arrangementer, jf. § 2, nr. 1. Det er et krav, at kontrakter og aftaler, som der søges kompensation for, skal være indgået forud for den 6. april 2020.

•••

Stk. 5 Den selvstændiges realiserede B-indkomst for referenceperioden. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår for referenceperioden, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation, jf. § 2, nr. 9.

•••

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

•••

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

•••

Stk. 8 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-7 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

•••
profile photo
Profilside