Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 48 af 14. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2718 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 618 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1318 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1646 af 21. december 2022

§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af forventet samlet indkomsttab på minimum 50 pct. i kompensationsperioden hos freelancere mv., jf. § 2, nr. 1, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. december 2020 til og med 31. december 2020.

Stk. 3 Henvisningerne til § 3, nr. 1 og 10 er forkerte, idet § 3 ingen numre har. Det ser ud til, at den korrekte henvisning skulle være til § 2, nr. 1 og 10, så vi har ladet vores krydshenvisning pege derpå. Retten til kompensation tilkommer freelancere mv., som har faste arbejdssteder i Danmark, og som udfører sæsonafhængigt arbejde, jf. § 3, nr. 1 og 10.