14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kompensationen beregnes ved at sammenholde mediets annonceindtægter i kompensationsperioden med mediets gennemsnitlige annonceindtægter i referenceperioden. Annonceindtægterne i referenceperioden beregnes som 4/12 af annonceindtægterne i hele 2019.

•••

Stk. 2 Hvis referenceperioden ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for mediets annonceindtægter for kompensationsperioden, kan medievirksomheden anvende en af følgende alternative referenceperioder:

  • 1) Perioden fra og med 1. november 2019 til og med 29. februar 2020 for medier, der er idriftsat efter den 1. januar 2019, og dermed ikke har haft annonceindtægter i hele 2019, såfremt det kan godtgøres, at denne periode udgør et retvisende grundlag.

  • 2) En anden referenceperiode, som ikke er omtalt i stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, nr. 1, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, såfremt det kan godtgøres, at denne periode udgør et retvisende grundlag. Denne periode skal som være på mindst 4 sammenhængende måneder fra 1. januar 2019 frem til 29. februar 2020.

•••

Stk. 3 Ved særlige omstændigheder forstås bl.a. fravær af annonceindtægter for hele 2019, jf. stk. 1, eller fravær af annonceindtægter for referenceperioden, jf. stk. 2, nr. 1, væsentlige brud i mediets drift, herunder væsentligt ændret udgivelsesfrekvens, platformsskifte, betydningen af medievirksomhedens opkøb, frasalg eller sammenlægninger mv., men ikke fx omstændigheder, der følger af medievirksomhedens naturlige udvikling samt den generelle markeds- og samfundsudvikling, herunder større begivenheder og sæsonudsving.

•••

Stk. 4 Referenceperioden, jf. stk. 2, nr. 2, kan henhøre under andre virksomheder, hvis særlige omstændigheder, jf. stk. 3, gør sig gældende.

•••
profile photo
Profilside