Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020

§ 3

I bekendtgørelsen forstås ved:

  • 1) Medier: Et medie på titelniveau, stationsnavn mv. inklusiv alle de tilknyttede platforme og versioner.

  • 2) Annonceindtægter: Salg af annonceplads, sponsoreret indhold, sponsoreret redaktionelt indhold eller lignende i kompensationsberettigede medier, herunder også indstik i selve mediet, og andre former for eksponering. Formater, der ikke er produceret af den kompensationsberettigede medievirksomhed, som i distributionen ledsager, men ikke indgår i det kompensationsberettigede medie, er ikke omfattet.

  • 3) Kompensationsperiode: Perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, for hvilken der ydes kompensation for tabte annonceindtægter.

  • 4) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, som mediets nedgang i annonceindtægter opgøres i forhold til.

  • 5) Medievirksomhed: Den privatretlige juridiske person eller personligt ejede virksomhed, der senest den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som udgiver trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, magasiner, fagblade eller udøver kommerciel radio- eller tv-virksomhed.

  • 6) Blog og debatforum: Opinions-, holdnings- og livsstilsformat mv., hvor der ikke sker en forhåndsredigering, redaktionel udvælgelse eller lignende fra andre end skribenten eller skribenterne selv, og hvis indhold ikke kan karakteriseres som redaktionelt.

  • 7) On demand audiovisuel medietjeneste: En audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen, jf. § 2, stk. 3, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019.

  • 8) Podcast: Et program i lydformat, som kan downloades eller streames.