14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation, jf. § 23, viser sig, at en medievirksomhed har fået mindre kompensation, end medievirksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Efterbetaling, jf. stk. 1, kan ikke begrundes i forhold, der skyldes en nedjustering af medievirksomhedens kompensation, refusion, tilskud mv., jf. § 9.

•••

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage en nedjustering af kompensationen i forbindelse med modtagelse af oplysninger, jf. § 23, om det faktiske tab i annonceindtægter og kræve allerede udbetalt kompensation helt eller delvist tilbagebetalt.

•••
profile photo
Profilside