Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020

§ 23

Medievirksomheder, der har modtaget 100.000 kr. eller derover i kompensation i ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 1, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 2 Medievirksomheder, der har modtaget under 100.000 kr. i kompensation i ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 1, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i en stikprøvekontrol kræve, at modtagere af kompensation på under 100.000 kr., jf. stk. 2, skal udarbejde en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter, og at en uafhængig godkendt revisor skal erklære sig herom.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for indsendelsen af opgørelser og erklæringer, jf. stk. 1-3.