Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020

§ 18

Såfremt der ydes kompensation i medfør af denne bekendtgørelse, kan der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til de erklæringer, som en uafhængig godkendt revisor skal udarbejde, i forbindelse med ansøgning om kompensation, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, § 14, stk. 2, 3. pkt., § 15, stk. 1, nr. 1, § 15, stk. 2, 3. pkt., §§ 17 og 23.

Stk. 2 Godtgørelsen, jf. stk. 1, kan maksimalt udgøre 16.000 kr. per ansøgning og maksimalt 50.000 kr. per medievirksomhed.