14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Ansøgere til ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 2, skal ud over de i § 13 anførte oplysninger indsende følgende:

  • 1) En opgørelse over annonceindtægter i referenceperioden, jf. § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1, med en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå.

  • 2) En opgørelse over faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden, jf. § 3, nr. 3. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed.

•••

Stk. 2 Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 2, skal for medievirksomheder, der forventer at modtage 100.000 kr. eller derover i kompensation i ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 2, være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå.

•••

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve, at opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 2, for medievirksomheder, der forventer at modtage kompensation på under 100.000 kr., skal ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå, herunder i tilfælde hvor den faktiske kompensation udgør 100.000 kr. eller derover.

•••

Stk. 4 Hvis referenceperioden, jf. § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1, grundet særlige omstændigheder, jf. § 8, stk. 3, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for mediets annonceindtægter for kompensationsperioden, skal medievirksomheden indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter for en alternativ referenceperiode, jf. § 8, stk. 2, nr. 2. Det skal fremgå af opgørelsen, hvilken periode, den vedrører. Opgørelsen over annonceindtægter skal ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.

•••

Stk. 5 Ansøgere, der indsender en opgørelse, jf. stk. 4, skal også indsende en opgørelse, jf. stk. 1, nr. 1, såfremt det er muligt.

•••
profile photo
Profilside