14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ansøgning om kompensation for tabte annonceindtægter sker ved indsendelse af ansøgning via et elektronisk ansøgningsskema, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed på styrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgninger, som modtages efter den fastsatte frist, tages ikke i betragtning.

•••

Stk. 3 Indenfor den fastsatte frist, jf. stk. 2, kan der indsendes én ansøgning for kompensation for tab i annonceindtægter i kompensationsperioden, jf. § 3, nr. 3, per medie.

•••
profile photo
Profilside