Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

§ 4

Rapporten om Garantiformuens aktiviteter, jf. § 20 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal indeholde en redegørelse for Garantiformuens aktiviteter det seneste kalenderår, herunder redegørelser for modtagne bidrag og eventuelle udbetalinger eller overførelser fra de respektive afdelinger. Rapporten skal endvidere indeholde en resultatopgørelse og balance med de nødvendige specifikationer.

Stk. 2 Rapporten skal indgå i Finansiel Stabilitets årsrapport, som aflægges i medfør af § 73 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.