14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 23b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23b Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger.

•••

Stk. 2 Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut, jf. stk. 1, er det fortsættende institut ansvarlig for opgørelse af instituttets samlede aktiviteter til brug for beregning af instituttets indeståelse ved førstkommende bidragsopgørelse.

•••
profile photo
Profilside