14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Garantiformuens midler udgør for restruktureringsafdelingen 3,2 mia. kr. i indeståelser fra de omfattede institutter, jf. § 7 a, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning til brug for afvikling.

•••

Stk. 2 Til brug for restrukturering, jf. § 7 a, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, udgør Garantiformuens midler 1 mia. kr. i indeståelser eller kontante indbetalinger. Institutter, der ønsker at foretage en kontant indbetaling, skal rette henvendelse til Finansiel Stabilitet.

•••

Stk. 3 Institutternes individuelle indeståelser beregnes i forhold til deres dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, på baggrund af den i § 7, stk. 4, nævnte indberetning. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen gøre krav på institutternes kontante indbetalinger og indeståelser fra det tidspunkt, hvor instituttet første gang har foretaget en indberetning af de dækkede indskud, jf. § 7, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside