14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§83 Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud (rimelighedskravet)
Antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og nytteindsats må maksimalt udgøre

  • 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 -50 ansatte, dog altid 1 person, og

  • 2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

•••

Stk. 2 I opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 5, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven. Opgørelsen sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af personer på fuld tid og på deltid skal opgøres som brøkdele af årsværk.

•••

Stk. 3 Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejdere skal opgøres som brøkdele af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og ansatte under 18 år.

•••

Stk. 4 Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 4 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud.

•••

Stk. 5 For personer omfattet af § 1, nr. 11, gælder betingelsen i stk. 1 ikke ved ansættelse, og personer omfattet af § 1, nr. 11, som er ansat med løntilskud, medregnes ikke i opgørelsen efter stk. 2.

•••

Stk. 6 Forud for etableringen af ansættelsen med løntilskud skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

•••

Stk. 7 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

  • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

  • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

  • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

•••

Stk. 8 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 6 og 7, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 7.

•••
profile photo
Profilside