14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§82 På private og offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå

  • 1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst,

  • 2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og

  • 3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

•••

Stk. 2 Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den private arbejdsgiver ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå.

•••

Stk. 3 Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., foreligge skriftlig tilkendegivelse om

  • 1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

  • 2) at de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

  • 3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

•••

Stk. 4 Er der ikke en tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe på det pågældende P-nr., inddrages én medarbejderrepræsentant i følgende rækkefølge:

  • 1) En tillidsrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på CVR-nr.

  • 2) En fællestillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren, opgjort på CVR-nr.

  • 3) En medarbejderrepræsentant for den relevante faggruppe hos arbejdsgiveren opgjort på P-nr.

•••

Stk. 5 Hvis den relevante tillidsrepræsentant, jf. stk. 3 og 4, er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, ferie eller andre forhold i mere end 3 arbejdsdage, kan arbejdsgiveren i stedet inddrage den næste medarbejderrepræsentant i rækkefølgen efter stk. 4.

•••
profile photo
Profilside