14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 81

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§81 For offentlige arbejdsgivere påses betingelsen om merbeskæftigelse af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

•••

Stk. 2 Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og arbejdsgiveren og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for arbejdsgiveren. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Parterne underretter det regionale arbejdsmarkedsråd om voldgiftsrettens afgørelse.

•••
profile photo
Profilside