Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Opfølgning og underretning m.v.
§ 74

Under en ansættelse med løntilskud følger jobcenteret op på ansættelsen som led i det individuelle kontaktforløb og inddrager i nødvendigt omfang arbejdsgiveren heri.