14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats  - ophæves den 1. januar 2020 § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 28. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Tilmeldingen som arbejdssøgende kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 8.

•••

Stk. 2 Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 3 Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.

•••

Stk. 4 Den ledige kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når

  • 1) den ledige er forhindret i at tilmelde sig som arbejdssøgende, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid,

  • 2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller

  • 3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

•••

Stk. 5 For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan tilmeldingen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder over for jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 25, stk. 1 § 34, stk. 2, nr. 4

profile photo
Profilside