14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Tidsperioder i forbindelse med kontaktforløbet, jobrettet uddannelse og ret og pligt til tilbud
For personer omfattet af § 1, nr. 1, medregnes i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, jobrettet uddannelse og ret og pligt til tilbud, jf. § 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, de timer, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 medregnes der i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse, jf. § 48, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tidspunkt for ret og pligt til tilbud, ikke timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30 juni 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud.

•••

Stk. 3 For fultidsforsikrede omregnes perioder med sammenlagt ledighed, som i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er angivet i uger og måneder, jf. stk. 1, til timer ved at gange 1 uge med 37 timer og 1 måned med 160,33 timer. For deltidsforsikrede omregnes uger og måneder til timer ved at gange 1 uge med 30 timer og 1 måned med 130 timer.

•••

Stk. 4 Hvis personen erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller personen i de seneste 5 år ikke har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12, medregnes timer efter stk. 1 forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt ledighed.

•••
profile photo
Profilside