14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Kontrakt efter integrationsloven
Den beskæftigelsesrettede indsats for personer, der har fået eller skal have en kontrakt efter integrationsloven, skal fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om kontaktforløbet, »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan, medmindre det skrives ind i kontrakten.

•••

Stk. 2 Udlændingestyrelsen stiller oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til rådighed for arbejdsmarkedsmyndighederne.

•••

Stk. 3 Har kommunen ikke de nødvendige oplysninger om opholdsgrundlag og andre personlige data samt oplysningerne fra den underskrevne kontrakt, kopi af opholds- og selvforsørgelseserklæringen og status for udlændingens deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, skal den tidligere opholdskommune på begæring videregive disse.

•••

Stk. 4 Den tidligere opholdskommune skal endvidere vurdere, om andre oplysninger end de i stk. 3 nævnte er nødvendige for at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for udlændingen. Sådanne oplysninger kan videregives.

•••
profile photo
Profilside