14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Fritagelse fra digital booking
Jobcenteret kan efter anmodning fritage en person fra pligten til selv at booke jobsamtaler, hvis jobcenteret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for personen selv at booke jobsamtaler, fordi

  • 1) personen har meget ringe it-kundskaber,

  • 2) personen har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller

  • 3) personen har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

•••

Stk. 2 En person kan fritages for pligten til at booke jobsamtaler, hvis afholdelsen af jobsamtalen er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af en tolk, medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.

•••
profile photo
Profilside