14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Personer omfattet af § 1, nr. 2-5, som kan blive omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f i lov om aktiv social politik, skal orienteres om de ydelsesmæssige konsekvenser, hvis de ikke lever op til kravet, og om mulighederne for at søge ordinære og ustøttede job, herunder om job der ikke kræver særlige kvalifikationer eller forudsætninger i øvrigt.

•••

Stk. 2 Jobcenteret vejleder under alle jobsamtaler personer, som er omfattet af repatrieringsloven, om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven og som har haft opholdstilladelse i Danmark i op til 5 år.

•••

Stk. 3 Jobcenteret vejleder under jobsamtaler personer omfattet af § 1, nr. 1, om 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis personen efterspørger det.

•••
profile photo
Profilside