14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb:

  • 1) Personer, der har nået folkepensionsalderen, og som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension.

  • 2) Personer omfattet af § 1, nr. 3 eller 5, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension.

  • 3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse.

  • 4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel, adoption og sorgorlov, i det omfang der under fravær er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2.

  • 5) Personer omfattet af § 1, nr. 10, som har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger.

  • 6) Personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det tidsrum de deltager i jobrettet uddannelse på fuld tid.

  • 7) Personer der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

  • 8) Personer der ikke kan møde til jobsamtaler som følge af dom til anbringelse, forvaring eller behandling på institution eller hospital.

•••
profile photo
Profilside