Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Personer omfattet af integrationslovens programmer: Personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

  • 2) Dagpenge: Arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  • 3) Offentlige arbejdsgivere:

    • a) Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber.

    • b) Statsinstitutioner.

    • c) Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis driftsudgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.