Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

§ 18

Tilmeldingen som jobsøgende kan ske på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 19.

Stk. 2 En person skal tilmeldes som jobsøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor personen har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.

Stk. 4 Personen kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som jobsøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, hvis personen er forhindret i at tilmelde sig som jobsøgende, fordi personen arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid, eller personen i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

Stk. 5 For personer, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, sker tilmeldingen ved, at arbejdsgiveren anmelder over for jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.