14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 151

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§151 Jobcenterets underretninger til arbejdsløshedskassen via det fælles it-baserede datagrundlag angående tvivl om rådighed og afgørelser i klagesager
Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, jf. § 40, stk. 2, i bekendtgørelse om rådighed, såfremt der i øvrigt er tvivl om rådigheden for en person, der er omfattet af § 1, nr. 1.

•••
profile photo
Profilside