14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 150

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§150 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når det er aftalt, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, påbegynder et tilbud.

•••

Stk. 2 Når jobcenteret i henhold til § 54 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for en person har fastsat, at et tilbud er rådighedsafprøvende, underretter jobcenteret via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse herom, herunder om begrundelsen for tilbuddet.

•••

Stk. 3 Jobcentret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse om et tilbuds aftalte start- og slutdato og om eventuelle efterfølgende ændringer heri.

•••

Stk. 4 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når det er aftalt, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ansættes som voksenlærling, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 5 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

•••

Stk. 6 Jobcenteret giver via det fælles it-baserede datagrundlag arbejdsløshedskassen adgang til personens »Min Plan«.

•••
profile photo
Profilside