14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 149

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§149 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ikke vil medvirke til at få udarbejdet et tilbud, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud.

•••
profile photo
Profilside