14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 149

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§149 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, udebliver en eller flere dage fra et tilbud efter kapitel 10, 11 og 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som pågældende er begyndt på.

•••

Stk. 2 Når jobcenteret modtager underretning fra et tilbudssted, skal jobcenteret straks underrette personens arbejdsløshedskasse efter stk. 1. Modtager jobcenteret underretning fra et tilbudssted som en samlet opgørelse for en periode på op til en måned, skal jobcenteret underrette pågældendes arbejdsløshedskasse på dette tidspunkt.

•••
profile photo
Profilside