Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 147

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

§ 147

Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

  • 1) er henvist til job,

  • 2) ikke har kontaktet eller ikke er mødt hos arbejdsgiveren i forbindelse med et henvist job,

  • 3) har afslået et henvist job, eller

  • 4) uden gyldig grund undlader at efterkomme et uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.