14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 145

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§145 Jobcenteret underretter via det fælles it-baserede datagrundlag pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

  • 1) er henvist til job,

  • 2) ikke har kontaktet eller ikke er mødt hos arbejdsgiveren i forbindelse med et henvist job,

  • 3) har afslået et henvist job, eller

  • 4) uden gyldig grund undlader at efterkomme et uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

•••
profile photo
Profilside