Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 145

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1757 af 20. december 2023

§ 145

Til brug for jobcentrenes og arbejdsløshedskassernes vurdering af de lediges uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 8, kan jobcentrene og arbejdsløshedskasserne anvende et landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj på Jobnet.

Stk. 2 Udvikling og implementering af afklarings- og dialogværktøjet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Afklarings- og dialogværktøjet er frivilligt for borgeren.