Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 140

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Administration m.v.
§ 140

En arbejdsskade skal anmeldes, hvis

  • 1) skadelidte anmoder om det, eller

  • 2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2 Anmeldelsen foretages til kommunen, jf. § 141, af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.v., hvor skaden er indtruffet.