14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 138

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§138 Administration m.v.
En arbejdsskade skal anmeldes, hvis

  • 1) skadelidte anmoder om det, eller

  • 2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen foretages til kommunen, jf. § 139, af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.v., hvor skaden er indtruffet.

•••
profile photo
Profilside