Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 121

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

§ 121

Tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb jf. §§ 155 og 159, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, regnes fra uddannelsesaftalens påbegyndelse efter § 120, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Har eleven forud for uddannelsesaftalens påbegyndelse afsluttet et eller flere uddannelsesforløb, anses det eller de tidligere afsluttede forløb som en del af det akutelle uddannelsesforløb, hvis der ikke er gået mere end 6 måneder mellem henholdsvis afslutning og opstart på de enkelte uddannelsesforløb. I disse tilfælde regnes tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb jf. § 155, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra påbegyndelse af det eller de tidligere afsluttede uddannelsesforløb.