Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Refusion
§ 119

Kommunernes anmodning om refusion af udgifterne til jobrotation skal beregnes på baggrund af den igangsatte aktivitet på refusionstidspunktet.