14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§119 Tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb jf. §§ 155 og 159, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, regnes fra uddannelsesaftalens påbegyndelse efter § 118, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Har eleven forud for uddannelsesaftalens påbegyndelse afsluttet et eller flere uddannelsesforløb, anses det eller de tidligere afsluttede forløb som en del af det akutelle uddannelsesforløb, hvis der ikke er gået mere end 6 måneder mellem henholdsvis afslutning og opstart på de enkelte uddannelsesforløb. I disse tilfælde regnes tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb jf. § 155, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra påbegyndelse af det eller de tidligere afsluttede uddannelsesforløb.

•••
profile photo
Profilside