14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats  - ophæves den 1. januar 2020 § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 28. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Tilmelding som modtager eller ansøger af kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp
Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering er henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

•••

Stk. 2 Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 3 Personer, der har ansøgt om kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmeldingen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen med henblik på at få foretaget en indledende vurdering efter § 2.

•••

Stk. 4 Personer, der allerede modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp som aktivitetsparate, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret.

•••

Stk. 5 En person, som er jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat, jf. § 1, nr. 2 og 12, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet, kan dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret som jobparat henholdsvis åbenlyst uddannelsesparat.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 25, stk. 1

profile photo
Profilside