14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 109

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§109 Ved videregående uddannelser, hvor personen ikke har mødepligt, er det alene personen selv, der er forpligtet til straks at meddele jobcenteret og arbejdsløshedskassen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Personen skal desuden selv straks underrette jobcenteret og arbejdsløshedskassen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v.

•••

Stk. 2 Jobcenteret og arbejdsløshedskassen kan indhente en erklæring fra personen, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.v.

•••

Stk. 3 Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse.

•••
profile photo
Profilside