14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 103

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2006 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§103 Uddannelser
Tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 90 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats omfatter uddannelser, der udbydes generelt, og som er omfattet af en af følgende love:

  • 1) Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser. Det er en betingelse, at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet.

  • 2) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

  • 3) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  • 4) Lov om universiteter.

•••

Stk. 2 Kravet i stk. 1, nr. 1, om at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod job på arbejdsmarkedet, gælder ikke for uddannelser omfattet af følgende love:

  • 1) Lov om de gymnasiale uddannelser.

  • 2) Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

  • 3) Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til HF-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven).

  • 4) Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven).

  • 5) Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

  • 6) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven).

•••
profile photo
Profilside