Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 72 af 28. januar 2020

§ 37

A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for vejledningen af medlemmet, herunder de oplysninger, som medlemmet selv giver.

Stk. 2 A-kassen skal notere, hvad medlemmet er blevet vejledt om efter bekendtgørelsen.