14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Efterlønsbidrag
A-kassen skal vejlede sine medlemmer om betingelserne for ret til efterløn efter reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

•••

Stk. 2 A-kassen skal vejlede medlemmer, der aldersmæssigt er omfattet af § 74 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., om, at indbetaling af efterlønsbidrag senest skal være påbegyndt ved det fyldte 30. år, at efterlønsbidrag skal være betalt i alt i 30 år for at kunne gå på efterløn, og at medlemmet efter eget valg kan indlægge pauser i bidragsbetalingen.

•••
profile photo
Profilside