14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Supplerende dagpenge
Når en a-kasse bliver bekendt med, at et ledigt medlem arbejder på nedsat tid eller driver selvstændig virksomhed i dagpengeperioden, skal den straks vejlede medlemmet om betingelserne for at få supplerende dagpenge. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem, der arbejder på nedsat tid om fristen for at indsende dokumentation for, at arbejde kan overtages med dags varsel.

•••

Stk. 2 A-kassen skal også vejlede et medlem, der modtager supplerende dagpenge, om, at medlemmet skal søge arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret.

•••

Stk. 3 Hvis et medlem, jf. stk. 2, har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen endvidere vejlede om, at medlemmet inden for en frist på højst 4 uger skal dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område.

•••

Stk. 4 A-kassen skal i god tid før, medlemmets ret til supplerende dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse af ret til supplerende dagpenge efter bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og om omfanget af medlemmets beskæftigelse. A-kassen skal videre, før medlemmets forlængede ret til supplerende dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste opgørelse af den forlængede ret til supplerende dagpenge.

•••
profile photo
Profilside