Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 72 af 28. januar 2020

Optagelse - beskæftigelse med offentligt tilskud
§ 20

Når en person i forbindelse med ansøgning om optagelse oplyser, at pågældende har beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, eller beskæftigelse ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil det offentlige yder tilskud til etablering og drift, skal a-kassen vejlede om, at beskæftigelsen ikke kan medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet i § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller til den fleksible genoptjening af dagpengeretten i § 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.