14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 25. november 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Mindre intensiv indsats og deltagelse i jobrettet uddannelse
Hvis et medlem er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller deltager i jobrettet uddannelse, jf. kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal a-kassen ikke holde en CV-samtale, jf. § 13, med medlemmet, medmindre medlemmet anmoder herom. A-kassen skal i stedet ved kontakt til medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev sikre sig, at medlemmet er bekendt med pligten til at oprette et relevant og fyldestgørende CV på Jobnet senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende og til at give a-kassen adgang til CV'et, så a-kassen kan godkende dette. A-kassen skal bistå medlemmet med at oprette CV'et, hvis medlemmet anmoder herom.

•••

Stk. 2 Hvis a-kassen ikke afholder en CV-samtale, jf. stk. 1, skal a-kassen ved kontakt til medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev også sikre sig, at medlemmet er bekendt med sine rettigheder og pligter, herunder med den vejledning, der er givet efter §§ 7-9. A-kassen skal i den forbindelse vejlede om, at medlemmet har pligt til at overtage rimeligt og relevant henvist arbejde, jf. § 7 i bekendtgørelse om rådighed.

•••

Stk. 3 Hvis a-kassen ikke afholder en CV-samtale, jf. stk. 1, skal a-kassen holde en samtale med medlemmet, når medlemmet ikke længere er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper eller deltager i jobrettet uddannelse, med henblik på at udarbejde forslag til »Min Plan«, jf. § 13, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside