Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 626 af 02. juni 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1331 af 27. november 2018 og bekendtgørelse nr. 316 af 24. marts 2023

§ 6

Retten til at være tilmeldt ordningen om udarbejdelse af elinstallationsrapporter bortfalder, hvis den autoriserede elinstallatørvirksomheds autorisation bortfalder eller tilbagekaldes i medfør af § 21 eller § 23, stk. 1, i lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.