14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 626 af 02. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Elinstallationsrapporter i henhold til denne bekendtgørelse skal udarbejdes af

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 2, kan kun udarbejde elinstallationsrapporter for elinstallationer, som virksomheden i henhold til virksomhedens delautorisation er berettiget til at udføre og servicere.

•••

Stk. 3 Den autoriserede elinstallatørvirksomhed skal være tilmeldt ordningen via Sikkerhedsstyrelsens informations- og registreringssystem i overensstemmelse med retningslinjerne herfor på www.eleftersynsinfo.dk og skal dokumentere, at virksomheden har en gyldig ansvarsforsikring, jf. stk. 4, inden elinstallationsrapporter kan udarbejdes.

•••

Stk. 4 Autoriserede elinstallatørvirksomheder, der tilmelder sig ordningen, skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, jf. dog stk. 6. Ansvarsforsikringens omfang og vilkår skal mindst svare til, hvad der i almindelighed er opnåeligt på forsikringsmarkedet, og som dækker i mindst 5 år efter overdragelsen til køber af en ejendom, som den autoriserede elinstallatørvirksomhed har udarbejdet elinstallationsrapport om, dog længst i 6 år fra rapportens datering.

•••

Stk. 5 Autoriserede elinstallatørvirksomheder, der er tilmeldt ordningen, jf. stk. 3, skal hvert 3. år dokumentere, at virksomheden har en gyldig ansvarsforsikring, jf. stk. 4.

•••

Stk. 6 En attest om forsikring eller garanti udstedt af et kreditinstitut eller en forsikringsgiver, der er etableret i et andet EU/EØS-land, anses som tilstrækkelig dokumentation for opfyldelsen af kravet i stk. 4 i det omfang den pågældende forsikring eller garanti i relation til formål og dækningsomfang i al væsentlighed er sammenlignelig med en ansvarsforsikring, jf. stk. 4.

•••
profile photo
Profilside