Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 626 af 02. juni 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1331 af 27. november 2018 og bekendtgørelse nr. 316 af 24. marts 2023

§ 2

Ordningen om elinstallationsrapporter forvaltes af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen varetager administration af ordningen, herunder

  • 1) registrerer og ajourfører lister over de autoriserede elinstallatørvirksomheder, der er tilmeldt ordningen,

  • 2) opkræver administrationsgebyr for hver elinstallationsrapport hos elinstallatørvirksomhederne,

  • 3) modtager og registrerer elinstallationsrapporter og oplyser et løbenummer for hver elinstallationsrapport,

  • 4) informerer de elinstallatørvirksomheder, der er tilmeldt ordningen, om ordningen og om administration af ordningen,

  • 5) gennemfører tilsyn med udarbejdede elinstallationsrapporter og

  • 6) udarbejder statistik vedrørende elinstallationsrapporterne.

Stk. 3 Gebyret, jf. stk. 2, nr. 2, offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.