14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen Kapitel 8

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 626 af 02. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Kapitel 8

Tilsyn

§16 Sikkerhedsstyrelsen fører et løbende tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Tilsynet omfatter kontrol med kvaliteten af de udarbejdede elinstallationsrapporter, herunder gennemgang af bygningens elinstallationer og tilsyn med de autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporterne.

§17 Sikkerhedsstyrelsen kan, såfremt den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke af egen drift framelder sig ordningen, jf. § 5, træffe afgørelse om framelding over for den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

profile photo
Profilside