Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1900 af 29. december 2015

Kompetente myndigheders behandling af ansøgninger indsendt via kvikskranken
§ 5

Henvisningen til lov om tjenesteydelser i det indre marked §6 ser ud til at skulle være til §7, så vi har peget vores krydshenvisning derhen. Ansøgninger og dokumenter kan indsendes via kvikskranken som skannede ansøgninger og dokumenter med skannede underskrifter eller elektroniske underskrifter, medmindre de kompetente myndigheder i overensstemmelse med lovens § 6 stiller krav om originale dokumenter eller bekræftede kopier.

Stk. 2 Henvisningen til §6, stk. 4 er forkert da den bestemmelse ikke findes. Det ser ud til at henvisningen skulle være til §7, stk. 4, så vi har peget vores krydshenvisning derhen. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgninger eller dokumenter udstedt i et andet EU/EØS-land er oversat ved autoriseret oversætter, medmindre det følger af andre EU-retsakter, tvingende almene hensyn eller dokumenter omfattet af lovens § 6, stk. 4.