14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt

Bekendtgørelse nr. 1900 af 29. december 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt

I medfør af § 16 og § 16 a i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked, som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Etablering af kvikskranken
Erhvervsstyrelsen fører i samarbejde med kompetente myndigheder et elektronisk kontaktpunkt (herefter kvikskranken).

§2 Adgang til kvikskranken
Tjenesteydere fra EU/EØS-lande kan via kvikskranken elektronisk indsende ansøgninger og de dokumenter, der er nødvendige, for at kompetente myndigheder kan behandle en ansøgning om tilladelse til at optage og udøve tjenesteydelsesvirksomhed som omfattet af lov om tjenesteydelser i det indre marked, eller anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som omfattet af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

§3 Erhvervsstyrelsen sikrer, at kompetente myndigheder med tilladelses- eller anerkendelsesordninger på kvikskranken via kvikskranken har adgang til de indsendte ansøgninger og dokumenter inden for deres område.

Stk. 2 Kompetente myndigheder med tilladelses- eller anerkendelsesordninger på kvikskranken meddeler Erhvervsstyrelsen:

 • 1) En eller flere e-mailadresser, hvortil meddelelse om ansøgninger til kvikskranken kan sendes, og

 • 2) en eller flere kontaktpersoner, der skal have adgang til indsendte ansøgninger inden for deres område.

§4 Levering og vedligeholdelse af oplysninger til kvikskranken
Kompetente myndigheder med tilladelses- eller anerkendelsesordninger på kvikskranken skal sikre, hvor relevant, at følgende oplysninger om deres ordninger fremstår opdateret på kvikskranken:

 • 1) Ansøgningsblanketter.

 • 2) Vejledninger.

 • 3) Alle krav, der stilles til tjenesteydere.

 • 4) Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser og hjemmeside på kompetente myndigheder.

 • 5) Hvordan og på hvilke vilkår man får adgang til offentlige registre og databaser over tjenesteydere og tjenesteydelser, samt lovregulerede erhverv.

 • 6) Klagemuligheder, der er alment tilgængelige i tilfælde af tvister mellem de kompetente myndigheder og tjenesteyderen.

 • 7) Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og hjemmeside på relevante sammenslutninger og organisationer ud over de kompetente myndigheder, hvor tjenesteydere og tjenestemodtagere kan få praktisk bistand.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal være tilgængelige på engelsk.

Stk. 3 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opdateres efter gældende retningslinjer fastsat af Erhvervsstyrelsen.

Henvisningen til lov om tjenesteydelser i det indre marked §6 ser ud til at skulle være til §7, så vi har peget vores krydshenvisning derhen.

§5 Kompetente myndigheders behandling af ansøgninger indsendt via kvikskranken
Ansøgninger og dokumenter kan indsendes via kvikskranken som skannede ansøgninger og dokumenter med skannede underskrifter eller elektroniske underskrifter, medmindre de kompetente myndigheder i overensstemmelse med lovens § 6 stiller krav om originale dokumenter eller bekræftede kopier.

Henvisningen til §6, stk. 4 er forkert da den bestemmelse ikke findes. Det ser ud til at henvisningen skulle være til §7, stk. 4, så vi har peget vores krydshenvisning derhen.

Stk. 2 Der kan ikke stilles krav om, at ansøgninger eller dokumenter udstedt i et andet EU/EØS-land er oversat ved autoriseret oversætter, medmindre det følger af andre EU-retsakter, tvingende almene hensyn eller dokumenter omfattet af lovens § 6, stk. 4.

§6 Den af den kompetente myndighed fastsatte tidsfrist for behandling af en ansøgning om at optage og udøve tjenesteydelsesvirksomhed her i landet, eller ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, regnes fra det tidspunkt, hvor en komplet ansøgning indeholdende al relevant dokumentation er modtaget i kvikskranken.

§7 Ansøgninger om optagelse og udøvelse af tjenesteydelsesvirksomhed eller anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er indgivet elektronisk via kvikskranken, besvares elektronisk af den kompetente myndighed, såfremt ansøger har anført en e-mailadresse, hvortil svaret kan sendes.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1362 af 15. december 2009 om elektronisk kontaktpunkt ophæves.

profile photo
Profilside