14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 346 af 15. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Modtagelse og afsendelse af elektroniske fakturaer
Offentlige myndigheder skal kunne modtage elektroniske fakturaer, der opfylder kravene i den europæiske standard, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1.

•••

Stk. 2 Offentlige myndigheder skal være registrerede som modtagere i det fællesoffentlige NemHandelsRegister med profilerne fastlagt i bilag 1 og offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, når den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur tages i brug for myndighedens vedkommende, jf. § 5, stk. 2, i lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

•••
profile photo
Profilside