14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 548 af 30. maj 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele
El-, gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger kan i følgende fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele udføres af producenten uden brug af en autoriseret virksomhed, hvis installationerne udføres på fabrikken, hvor bygningsdelen fremstilles, som led i den samlede fabrikationsproces, og hvis installationerne udføres af sagkyndigt personale:

  • 1) Præfabrikerede tekniksøjler, badeværelser og køkkener.

  • 2) Montrer, diske og køkkenskabe, der fastmonteres i bygningen.

  • 3) Andre fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele, hvor installationen efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

•••

Stk. 2 Producenter af præfabrikerede bygningselementer kan uden brug af en autoriseret virksomhed foretage indstøbning af rør og dåser i bygningselementerne, hvis indstøbningen udføres af sagkyndigt personale på fabrikken, hvor bygningselementerne fremstilles, og hvis indstøbningen udføres som led i den samlede fabrikationsproces.

•••

Stk. 3 Producenten af de i stk. 1 og 2 nævnte bygningsdele er ansvarlig for, at de udførte installationer og de anvendte materialer er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, regler om vand- og afløbsinstallationer og øvrige sikkerhedskrav.

•••
profile photo
Profilside