14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 For at kunne deltage i den mundtlige prøve til revisoreksamen kræves, at den skriftlige prøve er bestået.

•••

Stk. 2 Den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten har bestået den skriftlige prøve.

•••

Stk. 3 Eksamensudvalget kan dispensere fra stk. 2, hvor særlige omstændigheder foreligger. Anmodning om dispensation skal være modtaget i udvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår det pågældende år.

•••
profile photo
Profilside