14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Den skriftlige prøve til revisoreksamen afholdes en gang årligt i andet halvår. Den mundtlige prøve afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår.

•••

Stk. 2 Ansøgning om at indstille sig til eksamen indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer.

•••

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. juni i det pågældende år. Ansøgningen skal indeholde oplysning, om kandidaten ønsker at tilmelde sig den næstkommende mundtlige prøve, forudsat at den skriftlige prøve er bestået.

•••

Stk. 4 Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

•••

Stk. 5 Framelding fra den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest syv kalenderdage før prøvens afholdelse, jf. stk. 6. Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 15. april for prøven i første halvår og senest den 15. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

•••

Stk. 6 Datoer for afholdelse af den skriftlige prøve og den mundtlige prøve offentliggøres årligt og senest den 31. marts på FSR - danske revisorers hjemmeside.

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristerne i stk. 3-5.

•••
profile photo
Profilside